"Tranh cãi" - Được và mất

"Tranh cãi" - Được và mất

Tranh cãi với khách hàng

Bạn thắng. khách hàng đi mất

Tranh cãi với đồng nghiệp

Bạn thắng. đồng nghiệp xa dần

Tranh cãi với người thân

Bạn thắng. tình thân biến mất

Tranh cãi với bạn hữu.

Bạn thắng. bạn hữu dần xa

Tranh cãi với vợ/chồng

Bạn thắng. Tình cảm nhạt phai

                ...

Tranh cãi. Tranh cãi

Dù tranh cãi với bất kỳ ai

Bạn thắng thì đã sao ?

Bạn nghĩ rằng bạn thắng ?

Nhưng thật ra bạn thua nặng

Và có thể sẽ mất tất cả!

 

_Source: Bestie_

.